Waar baseer je het maken van financiële beslissingen op?

‘Wanneer het niet goed gaat met een bedrijf, dan is het zaak om snel bij te sturen. Inzicht in liquiditeitsontwikkeling geeft vaak een goed beeld van waar de problemen zitten. Soms ook zoekt men naar oplossingen in de meer praktische hoek zoals het verkopen van inventaris om liquiditeit te creëren of door het gesprek aan te gaan met leveranciers. Maar hoe je dan met de beste oplossing begint, dat vindt men vaak nog best lastig is mijn ervaring.’ Aan het woord is Tom Bregman, partner bij Crescera. Zijn expertise omvat bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, hotellerie, retail, gezondheidszorg, vastgoed en handelsbedrijven. Het onderhandelen om tot een optimaal resultaat te komen waarmee alle partijen comfortabel zijn, heeft voor Tom de hoogste prioriteit.

Kijk kritisch naar de strategie

Tom: ‘Er zijn verschillende belangrijke overwegingen te maken wanneer je praat over het maken van financiële beslissingen. Kijk bijvoorbeeld naar je strategie, klopt die nog wel? Is het misschien juist een moment om extra te investeren of is het beter om bepaalde zaken af te stoten om zo meer focus aan te brengen. Soms is het vooral een kwestie van de tering naar de nering zetten, bijvoorbeeld door goed op de kosten te letten. In andere situaties is het juist zaak om grote sprongen voorwaarts te maken. Dat zijn belangrijke overwegingen bij het maken van zinvolle financiële beslissingen’, aldus Tom.

De weerbarstige praktijk

‘In de praktijk zie je echter dat dit soort beslissingen vaak minder gestructureerd worden gemaakt dan je zou verwachten. Ten eerste wordt er vaak te lang gewacht met naar buiten treden. Vaak blijft men te lang in de ontkenningsfase hangen in plaats van het probleem op te lossen. Niet zelden wordt er naar allerlei lapmiddelen gezocht om het probleem het hoofd te bieden en daarmee raakt men steeds dieper in de problemen. Na deze fase van het zelf proberen te doen wordt er dan vaak hulp ingeschakeld en is de situatie meestal behoorlijk complex’, aldus Tom. ‘Een gemiste kans, want door in een later stadium aan de bel te trekken mis je veel potentieel van iets wat al eerder opgelost had kunnen worden. Soms kom je situaties tegen waarin een eigen bank of financier geweigerd heeft om mee te werken, vervolgens wordt het bij derden geprobeerd en zijn er verschillende financieringen op elkaar gestapeld. In andere gevallen, en dat vind ik nog nijpender, wordt er geld dat daarvoor niet geschikt is, zoals bijvoorbeeld werkkapitaal, gebruikt om een investering te doen.  Wanneer de daadwerkelijke financiering dan alsnog geweigerd wordt dan loopt men al snel vast. Wanneer men dan eenmaal bezig is om elders, soms tegen een veel te hoge rente, noodkapitaal aan te trekken dan is het hek van de dam.’

Houd emotie buiten de deur

‘Wij helpen bedrijven om overzicht te creëren en dat te bewaren. Wij kijken zonder emotionele betrokkenheid, zoals je dat bijvoorbeeld binnen familiebedrijven nog weleens ziet, met een fris oog naar de situatie. Voor we écht van start gaan, beginnen we altijd met het opvragen van alle relevante informatie. Meestal zie je dat die aanpak al meer rust geeft bij de betrokkenen. Het goed ordenen van alle data levert vaak al veel inzicht op. De problemen die doorgaans onontwarbaar leken blijken dan achteraf best te overzien.’

Van complex naar overzicht

‘We maken de situatie weer behapbaar. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om gericht te sturen. Feitelijk brengen we de onderneming weer terug in control. Daarmee is het onderliggende liquiditeitsprobleem niet altijd direct opgelost, maar is er wel een duidelijk inzicht in de uitdagingen. En daarmee kan je veel beter sturen en de juiste maatregelen nemen. Vanuit het ordenen vatten wij de situatie samen in een cijfermatige analyse en dat is de basis van weer vooruit kunnen gaan kijken. Bij Crescera hebben we állemaal een gedegen en langdurige herstructureringsachtergrond. Vaak ook voelen we ons een soort vertrouwenspersoon omdat we helpen de kluwen te ontwarren. Daardoor wordt het probleem verkleind, omdat we vanuit kennis en rust de juiste oplossing vinden. Door herstructurering is het probleem niet per definitie direct van de baan, maar we gaan wél voor het maximale resultaat en in veel gevallen is het probleem minder groot dan gedacht. En dat is niet alleen een realistisch, maar ook een positief resultaat’, besluit Tom.