Nieuw: de WHOA.

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren, ook wel homologeren genoemd.

Krachtig instrument voor herstructurering

De WHOA geeft ondernemingen de kans om nieuwe afspraken te maken over de omvang en voorwaarden van claims. Die afspraken kunnen er onder andere uit bestaan dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden, waarbij weigerachtige schuldeisers gedwong

Wij helpen u bij het aanwenden van de WHOA

Als herstructureringsspecialisten geeft de WHOA ons een extra instrument om u van dienst te zijn als uw onderneming in zwaar weer verkeert. Door schulden te reorganiseren en te saneren kan uw bedrijf overleven en voortbestaan.

Nieuw geld

Bij een WHOA zal altijd nieuw geld nodig zijn. Dat nieuwe geld kan deels als schuld en deels als risicodragend kapitaal ter beschikking worden gesteld.

Dringend liquiditeitstekort?

Wij denken en doen graag met u mee om controle te houden over het herstructureringsproces met uw financiers en uw organisatie. Neem contact met ons op door te bellen naar +31 20 211 7666, of te mailen naar info@crescera.nl.