Ontwikkeling van de markt voor leveraged finance financieringen

Beleid van de ECB

Vorig jaar heeft de ECB haar beleid ten aanzien van leveraged financieringen aangescherpt en dat heeft invloed op de benadering van banken bij dergelijke transacties. De Europese Centrale Bank (ECB) definieert Leveraged Transactions als financieringen met een Total Debt to EBITDA-ratio van meer dan 4,0x en/of financieringen waarbij meer dan 50% van de aandelen in handen is van private equity-partijen. Deze definitie is relevant voor nieuwe aanvragen, wijzigingen en herfinancieringen bij banken.

Banken

Banken hanteren verschillende benaderingen bij het beoordelen van kredietaanvragen. Hoewel er geen vastomlijnd kader is, spelen factoren zoals bestaande relaties, exposure binnen de sector en ESG-elementen (Environmental, Social and Governance) een rol. Daarnaast kan de definitie van Total Debt en de manier waarop banken deze toepassen variëren. In theorie vallen alle rentedragende schulden hieronder, maar in de praktijk zien we dat achtergestelde leningen soms buiten de definitie van Total Debt vallen, wanneer de rentevergoeding bestaat uit PIK-rente (rente wordt niet uitbetaald maar toegevoegd aan het schuldbedrag). Daarnaast worden garanties, obligolimieten en acquisitiefaciliteiten op een case-by-case basis beoordeeld. Deze discussies beïnvloeden de berekening van leverage en de financieringsstructuur.

Banken zijn terughoudender geworden bij nieuwe aanvragen. Klantopslagen zijn gestegen vanwege toenemende financieringskosten en (liquiditeits)opslagen. Deze prijsstijgingen weerspiegelen de veranderende marktomstandigheden en risico’s die banken ervaren bij leveraged transactions. Door afnemende risicobereidheid zijn banken ook minder vaak bereid om hoge leverage te verstrekken bij overnameprocessen. Dit creëert een behoefte aan meer eigen vermogen en/of alternatieve financieringsbronnen om deals te realiseren.

Debt funds

De afnemende risicobereidheid bij banken heeft geleid tot een grotere rol voor debt funds in leveraged transactions. Debt funds staan niet onder toezicht van de ECB en kunnen/willen een hogere leverage accepteren. De fondsen verschillen in hun mandaat en kunnen daardoor verschillend reageren op voorstellen.

Tips

Een goede voorbereiding en brede benadering van de markt is in veel gevallen het meest productief.  We hebben daarom een aantal tips neergezet voor het vinden van een succesvolle financiering:

  1. Bouw een relevant netwerk op: investeer in het opbouwen van een goed netwerk onder (internationale) debt funds. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het financieren van overnames en biedt nieuwe mogelijkheden.
  2. Betrek de huisbank: een bestaande kredietrelatie is van groot voordeel. Betrek de huisbankiers in een vroeg stadium van het financieringsproces. Hun betrokkenheid kan het verschil maken bij het verkrijgen van financiering.
  3. Zorg voor een goed onderbouwd financieringsverzoek, waarbij de business case gedetailleerd en overtuigend wordt gepresenteerd.
  4. Begin op tijd: er is meer tijd nodig voor het beoordelen van dossiers. Besluitvormingsprocessen bij financiers nemen veel tijd.
  5. Kapitaalstructuur: houd rekening met de geldende normen bij het bepalen van de kapitaal- en financieringsstructuur. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn essentieel in het huidige financieringslandschap.