De invloed van hoge rentes op bedrijfsschulden en herstructurering

 De rentetarieven zijn een cruciale factor in de financiële wereld. Ze beïnvloeden niet alleen de beslissingen van centrale banken en investeerders, maar hebben ook een diepgaand effect op bedrijven en hun schulden. In deze blog zullen we de impact van hoge rentetarieven op bedrijfsschulden en een financiële herstructurering verkennen en begrijpen waarom dit een belangrijk aandachtspunt is voor zowel bedrijven als financiële experts.

Hoge rentes en bedrijfsschulden

Een van de meest voor de hand liggende effecten van hoge rentetarieven is de toename van financieringskosten voor bedrijven. Bedrijven met hoge schulden worden extra getroffen door stijgende rentetarieven. Hogere rentekosten kunnen tot liquiditeitstekorten leiden die dan eveneens gefinancierd moeten worden. Zo kan het zelfs leiden tot een grotere schuldenlast op de langere termijn. Dit kan de kredietwaardigheid van het bedrijf aantasten en investeerders nervositeit bezorgen.

Herstructurering bij hoge rentes

Wanneer bedrijven worstelen met hun schuldenlast door hoge rentetarieven, lopen ze een groter risico op faillissement. Als de rente te hoog is en de cashflow ontoereikend is om zowel de rente als de aflossing van de schulden te dekken, kan het bedrijf gedwongen worden om herstructureringsovereenkomsten aan te gaan met schuldeisers, of in het ergste geval, faillissement aan te vragen.

Bedrijven die hun financiële problemen willen aanpakken zonder failliet te gaan, kunnen herstructureringsovereenkomsten met schuldeisers proberen te onderhandelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat schulden worden geherstructureerd om tijdelijk aflossingen op te schorten, structureel de aflosdruk te verlagen, of dat schulden worden omgezet in andere instrumenten.

Op het eerste gezicht is het niet aantrekkelijk om een financiële herstructurering aan te gaan bij een hoge rentestand. De kans is namelijk groot dat de rentetarieven van de financiering zullen toenemen. Echter in sommige gevallen biedt een financiële herstructurering mogelijkheden die aantrekkelijk zijn, ondanks de hoge rentestand. Naast een lagere aflosdruk, waardoor er minder liquiditeit uit de onderneming wegvloeit, kunnen alternatieve financieringsbronnen worden aangeboord. Alternatieve financiers hanteren in de regel een hoger rentetarief, maar zijn ook bereid meer risico te nemen en  hanteren in veel gevallen hogere bevoorschottingspercentages, wat leidt tot meer liquiditeit. Dit kan vooral voor groeiende ondernemingen aantrekkelijk zijn. Naast de hoge rentestand zou de extra flexibiliteit die een herstructurering biedt dus ook meegenomen moeten worden in de afweging de kapitaalstructuur onder de loep te nemen.

Conclusie

Hoge rentetarieven kunnen een aanzienlijke impact hebben op bedrijfsschulden en herstructureringen. Bedrijven moeten proactief financiële strategieën ontwikkelen om met deze uitdagingen om te gaan, zoals het beheren van hun schuldenlast, het aantrekken van financiering tegen gunstige tarieven en het verkennen van herstructureringsmogelijkheden met schuldeisers. Toch kan het in tijden van hoge rentes voor ondernemingen interessant zijn om hierover met hun adviseur in gesprek te gaan.