Nog steeds last van betalingsproblemen?

In een vorig blog hebben we geschreven over ondernemen in coronatijd. En over hoe belangrijk het is om de balans op te maken. Zeker omdat nogal wat bedrijven in de afgelopen periodeom bijzonder belastinguitstel hebben gevraagd, is dit juist voor die bedrijven belangrijker dan ooit. Want sinds de coronacrisis een feit is, mocht je immers belastingen zoals onder meer de BTW en VPB opschorten zonder daar een opgaaf van reden voor te doen. Deze belastingschuld dient echter uiteindelijk een keer te worden terugbetaald.

Een belastingachterstand. Hoe betaal ik dit terug?

Indien het echter niet mogelijk is de belastingen weer op tijd te betalen en dit geen verband houdt met de coronacrisis, dan gelden in principe de normale uitstel- en betalingsregelingen. Van de tijdens corona opgebouwde belastingachterstand is door de Belastingdienst aangegeven dat deze in een periode van 7 jaar terugbetaald moet worden. Deze periode zal ingaan op 1 oktober 2022. Dit bijzondere uitstel van betaling gaat over alle belastingschulden die je in de afgelopen tijd hebt opgebouwd, inclusief de eventuele tijdelijke aanvullende tegemoetkoming.

De WHOA kan uitkomst bieden

De huidige ruimhartige terugbetalingsregeling van 7 jaar geeft enerzijds rust maar anderzijds betekent het ook werk aan de winkel. Het is zoals aangegeven belangrijk om vast te stellen in hoeverre je als bedrijf aan de terugbetaling kunt voldoen. Mocht onverhoopt blijken dat de opgebouwde schuldenlast te hoog is, met een faillissement als gevolg, dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die onderdeel is van de Faillissementswet, uitkomst bieden. Deze wet biedt bedrijven in financieel zwaar weer nieuwe mogelijkheden om te herstructureren. Het is een instrument om op effectieve wijze een schuldenlast te verlichten. In de WHOA kan een overeenkomst met schuldeisers worden afgedwongen, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan. De schuldeisers die de overeenkomst niet aanvaarden, zijn dan toch gebonden aan de voorwaarden. Het WHOA-traject is een complex proces waarbij goede ondersteuning door juridische en financiële deskundigen essentieel is. Crescera kan je begeleiden en adviseren bij de WHOA. Wij helpen je graag om een dreigend faillissement te voorkomen zodat je onderneming weer toekomstperspectief heeft. We helpen je graag.