Is jouw bedrijfswaardering in beeld? Het belang voor toekomstig succes.

Wat is de reden om te achterhalen wat de waarde van jouw bedrijf is? Dat is de eerste vraag die beantwoord moet worden bij een bedrijfswaardering.

Bepaal de behoefte van een waardering

De reden waarom je de waarde van je bedrijf wilt weten is van invloed op de manier waarop je het bedrijf waardeert. Zo zal een eigenaar die zijn bedrijf op termijn wil verkopen in verband met zijn voorgenomen pensioen de waarde anders inschatten dan een potentiële koper. Ook zal dezelfde eigenaar die de waarde nodig heeft voor zijn fiscale vermogensopgave misschien een andere inschatting maken dan wanneer hij zijn bedrijf daadwerkelijk wil verkopen. Bovendien zal een koper die het overgenomen bedrijf verwerkt in de balans het bedrijf mogelijk anders waarderen dan bij het uitbrengen van een bieding. Kortom, waarde is subjectief en afhankelijk van de specifieke behoefte van degene die de waardering nodig heeft.

Bepaal de situatie voor de waardering

Het doel van een bedrijfswaardering is onlosmakelijk verbonden met de specifieke situatie waarin deze behoefte ontstaat. Bijvoorbeeld, bij de verkoop van een bedrijf is het cruciaal of de eigenaar dit doet met een lange termijn visie of gedwongen op zoek moet naar een koper op korte termijn. Daarnaast is de waarde afhankelijk van het type koper: een strategische koper die synergievoordelen behaalt met de aankoop, waardeert het bedrijf anders dan een financiële koper die het ziet als een belegging die hij na verloop van tijd weer verkoopt.

Zorg ervoor dat je neutraal blijft

Een objectieve analyse van de situatie is cruciaal voor een nauwkeurige bedrijfswaardering. Naast het inschatten van het verwachte verdienvermogen en toekomstige geldstromen, is het belangrijk om de bijbehorende onzekerheden en risico’s te analyseren die de waarde van het bedrijf bepalen op dat moment. Voor ondernemers die hard hebben gewerkt aan hun bedrijf, kan het moeilijk zijn om deze analyses onbevooroordeeld uit te voeren. Een waarderingsdeskundige moet dan ook voldoende afstand hebben tot het bedrijf en de juiste deskundigheid bezitten om een evenwichtig beeld te vormen dat een kritische evaluatie door een derde kan doorstaan.

Professionele hulp

Ongeacht de reden voor een waardering, zijn de belangen vaak groot en wegen de uitkomsten zwaar. Om een kwalitatief hoogwaardige waardering te waarborgen is neutraliteit en deskundigheid noodzakelijk. Of de onderneming nu in zwaar weer zit of een nieuwe levensfase ingaat en behoefte heeft aan een heldere koers om nieuwe waarde te creëren, Crescera is de partner waarop je kunt bouwen. Wij helpen bij het maken een onafhankelijke analyse van de onderneming en de gekozen strategie, waardering en financiering om de strategische en financiële positie van de onderneming te versterken.

Meer weten? Of vrijblijvend verder praten over dit onderwerp? Neem contact op. We kijken uit naar je bericht.