Weet jij hoe de bank over je bedrijfsmatige krediet denkt?

Het zijn spannende tijden. Ondernemingen hebben te maken met allerlei veranderingen, regelingen of andere tegemoetkomingen. Waar het ene bedrijf, ondanks of juist dankzij corona, mooie winstcijfers laat zien hebben andere ondernemingen het lastig. In beide gevallen blijft het relevant om na te denken over de relatie met de bank. Want hoe kijkt de bank naar jouw bedrijf en het verstrekte krediet? Is dat een krediet waar je op kunt blijven bouwen? Of is men kritisch en wordt overwogen om de kredietlimiet in te perken, met alle gevolgen van dien? Zo kijkt een bank naast de hoogte van het krediet bijvoorbeeld ook naar een eventueel opgelopen belastingschuld. Deze zal wel degelijk worden meegewogen in de herbeoordeling van het bestaande plaatje of als er bijvoorbeeld een aanvraag voor een extra financiering wordt gedaan.

Banken maken risicoanalyses

De coronacrisis zet alles meer onder druk, maar ook in het ‘gewone’ leven kijkt een bank positief-kritisch naar de winst- en verliesrekening en de balans om te beoordelen welke (on)mogelijkheden er voor jouw organisatie zijn. Ook kijkt een bank naar de sector waarin jouw bedrijf actief is en hoe jij presteert ten opzichte van je sectorgenoten. Naast deze branchebeoordeling worden ook macro-economische omgevingsfactoren meegewogen: alles om een goede risicoanalyse te maken. De uitkomst van dit inzicht kan betekenen dat men van mening is dat er bijvoorbeeld meer risicodragend vermogen moet worden aangetrokken of dat een benodigde groeifinanciering niet verstrekt kan worden.

Positief nieuws: er zijn alternatieven

Deze beoordelingen kunnen behoorlijk wat stress bij ondernemers oproepen. Maar gelukkig is er ook positief nieuws. Want bedrijven die een goed plan hebben, komen er doorgaans wel. Dus zorg voor het voorhanden hebben van een goed plan. Ook banken hebben een luisterend oor voor ondernemers met een goed onderbouwd verhaal. Dat banken risicomijdend zijn is een gegeven, maar ongevoelig voor heldere onderbouwing is men zeker niet. En mocht het bij de traditionele bank niet lukken, dan zijn er nog altijd mogelijkheden om naar alternatieve financiers te gaan. Zij bieden een verscheidenheid aan producten: van risicomijdend tot risicovol. Maar juist die verscheidenheid vraagt ook wat van de verantwoordelijkheid van de ondernemer. In ons volgende blog komen we daar graag op terug.

Tot slot nog even dit

Ook in de afgelopen periode, die voor velen uitdagend was, hebben we diverse bedrijven ondersteund bij hun financieringsaanvraag. Eén ding is zeker: voor welke financieringspartner je uiteindelijk ook gaat kiezen, zorg dat je de relatie met je bank en andere stakeholders goed onderhoudt. We helpen je graag bij de juiste aanpak in de breedste zin van het woord. Meer weten? Of je zorgen delen? Neem contact op via 020 211 7666 of info@crescera.nl.