Wanneer begin je met herstructureren?

In een ideale wereld zouden herstructureringssituaties niet of nauwelijks voorkomen. Deze wereld kent geen onverwachte financiële tegenvallers, bedrijven verbeteren zich continu en zorgen ervoor dat hun producten en diensten aan blijven sluiten bij de veranderende behoeften van klanten.

Terug in de werkelijkheid raken sommige bedrijven wel degelijk in financiële problemen, zeker in economisch onzekere tijden. Maar wanneer wordt het tijd om na te denken over het herstructureren van een onderneming?

Eerder ingrijpen vergroot kansen

Onze ervaring leert dat je beter vroeger kan beginnen dan later, en hierin zit het probleem. De noodzaak tot herstructurering ontstaat meestal geleidelijk.

Bij de eerste signalen van problemen zien wij vaak dat optimisme dan nog de boventoon voert. Er wordt te lang gewacht en dan kunnen de problemen ineens acuut worden. Bijvoorbeeld met een liquiditeitstekort of de bank die de lastige vragen gaat stellen en dreigt met ingrijpen. Herstructureren is nu geen keuze meer, maar noodzakelijk.

En dit is jammer, de kans van slagen is vele malen groter bij tijdig ingrijpen. Hoe langer een onderneming in zwaar weer wacht met actie, des te minder opties er nog beschikbaar zijn.

Veel signalen om een herstructurering te overwegen zijn al in een vroeg stadium waarneembaar. Hieronder staan enkele signalen die wij vaak tegenkomen bij bedrijven in herstructureringssituaties.

Interne signalen

De belangrijkste signalen komen vanuit de onderneming zelf. Een verslechtering van de financiële situatie, veroorzaakt door bijvoorbeeld teruglopende omzet, dalende marges, en toenemende verliezen is moeilijk te missen. Afwachten en hopen dat de resultaten in de toekomst zullen verbeteren is een gok die je later duur kan komen te staan.

Maar er zijn ook andere signalen die misschien minder voor de hand liggen, zoals bijvoorbeeld management wat onverwacht vertrekt.

Ook een toenemende kapitaalbehoefte terwijl de business propositie gelijk blijft is een signaal. Dit zou kunnen komen door voorraadposities die oplopen zonder dat daar specifiek op gestuurd is of een debiteurenportefeuille die verouderd.

Het langdurig ontbreken van nieuwe producten of diensten kan een signaal zijn van toekomstige problemen. Als een onderneming niet tijdig inspeelt op veranderende marktomstandigheden kan een herstructurering noodzakelijk worden.

Externe signalen

Naast de interne zijn er ook externe signalen waar je op moet letten. Denk aan je financierende bank die ineens additionele financiële informatie opvraagt, of een financieringsverzoek dat onverwacht wordt afgewezen.

Ook handelscrediteuren die betalingstermijnen verkorten of alleen nog willen leveren tegen contante betaling of bevoorschotting zijn een duidelijk teken. Wanneer belangrijke relaties vertrekken is een herstructurering soms onvermijdelijk.

Conclusie

De hierboven kort beschreven signalen zijn slechts enkele voorbeelden en zullen niet in elke herstructureringssituatie voorkomen. Ondernemingen die eerder ingrijpen, komen vaak sterker uit een herstructurering.