Ondernemen en corona: tijd om serieus de balans op te maken

Corona heeft het businessmodel voor veel bedrijven tijdelijk of blijvend veranderd. Waar de omzet bij de ene onderneming een behoorlijke vlucht heeft genomen en de resultaten uiterst positief zijn, heeft het andere bedrijf te kampen met teruglopende marges, krimpende markten of het niet kunnen vinden van gekwalificeerd personeel. Vaak heeft de financiering van de onderneming dan aandacht nodig, want er is behoefte aan meer ruimte in de omvang of voorwaarden. Bijvoorbeeld voor aanvullende investeringen voor uitbreidingen of voor overbrugging om het bestaansrecht van het bedrijf veilig te stellen. Door de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid speelt de Belastingdienst een belangrijke rol binnen veel organisaties: ondernemers mogen hun belastingschuld door corona gespreid over 5 jaar aflossen. Het aflossen start vanaf oktober 2022. Over deze belastingschuld moeten ondernemers rente betalen, de zogeheten invorderingsrente. Deze rente was tijdelijk verlaagd tot 0,01% en wordt vanaf 1 oktober 2021 weer stapsgewijs verhoogd naar 4%.

De weerbarstige praktijk

In de praktijk betekent het dat het belangrijk is om vast te stellen in hoeverre je als bedrijf aan deze aflosverplichtingen kunt voldoen. Het is immers de omgekeerde wereld: waar je normaal, sámen met een geldverstrekker, vooraf bekijkt of je in staat bent om een bepaalde financieringslast te dragen, gebeurt dat nu achteraf. En dat kan in sommige situaties tot ongewenste uitkomsten leiden. Het is belangrijk om te onderzoeken of en hoe deze verplichting succesvol kan worden nagekomen.

Tijd om de balans op te maken

Nu de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen af zijn genomen, is het voor veel bedrijven tijd om de balans op te maken. Is de omzet lager geworden? Komt deze überhaupt nog terug op het oude peil? Zijn de kosten gestegen? En is het wellicht tijd om de doelstellingen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid? Het is niet ondenkbaar dat er druk gaat ontstaan richting het werkkapitaal of bepaalde aflossingsverplichtingen. Dit ook in combinatie met de overheidssteun die langzaam maar zeker ophoudt. In basis zijn er, ons inziens, twee hoofdvragen binnen dit kader. Ten eerste de vraag voor welke uitdagingen de onderneming wordt gesteld. En ten tweede, wat zijn de alternatieven? En waar het ene bestuur kiest voor kostenbesparing zal er binnen andere gelederen bewust gekozen worden voor het opzetten van een extra bedrijfstak omdat er nieuwe kansen zijn ontstaan.

Het momentum is nu

Waar het om gaat is het pakken van het momentum: de tijd voor een realitycheck is nú. Wanneer bijvoorbeeld duidelijk is dat de omzet, bijvoorbeeld door veranderde patronen van de consument, structureel weg gaat blijven dan is het tijd voor een concreet plan met een gerichte aanpak. Zoals een reisorganisatie een dergelijk plan opstelt nu het nog maar de vraag is of omzet ooit nog op het oude niveau komt. Of zoals die IT-dienstverlener met dienstverlening vooral aan klanten in de toeristische sector die uitstekend in staat is om in te spelen op de groei in de behoefte aan IT-dienstverlening voor het werken en communiceren op afstand…

De moraal van het verhaal

Hoe de historie ook was: de toekomst is niet meer hetzelfde. Sommige markten zijn definitief veranderd en andere markten hebben tijd nodig voor herstel naar het oude niveau. Wanneer je merkt dat er druk ontstaat op financieel vlak, of wanneer je eens wilt sparren over herstructurering of het anderszins slim in zetten van beschikbaar of nieuw aan te trekken kapitaal, neem dan contact met ons op. Wij kennen de wensen en eisen van financiers en zijn, juist wanneer het complex wordt, in staat om het hobbelige pad een stuk beter beloopbaar te maken.

Bron: website Belastingdienst