Is groei gelijk aan waardecreatie?

Het korte antwoord is nee. Waarom niet? Een bedrijf kan in omvang groeien, maar tegelijkertijd waarde vernietigen. In deze blog vertellen we meer over hoe je zorgt dat de groei van jouw bedrijf ook waarde creëert, en wat de valkuilen zijn.

Staar je niet blind op groei

Groeien is aantrekkelijk, maar ook riskant. Ondernemen gáát over groei: kansen zien en omzetten in waardevolle producten en diensten. Als het goed is, leidt dat tot meer klanten, meer omzet, meer medewerkers, meer bekendheid en meer status. Maar wat eraan vooraf gaat, is investeren en dus risico nemen. Want bij iedere investering blijft de vraag: wordt die investering wel terugverdiend? Zo ja, wanneer dan? En levert het dan ook nog een rendement op dat de moeite waard is? Niet vanzelfsprekend.

Want omzet maken is één ding, maar pas wanneer deze is omgezet naar geldstromen die terugvloeien naar de investeerders, is de cirkel rond. Allereerst moet de omzet daadwerkelijk worden geïnd. Vervolgens moeten er kosten, investeringen en belastingen van worden betaald, en wat er overblijft kan terug naar de investeerders. Die weg is bezaaid met uitdagingen en onzekerheden en daar willen investeerders goed voor worden beloond. Dat betekent, naast terugbetaling van de investering zelf, een meerwaarde in de vorm van rente, dividend en/of koersstijging van hun aandeel. En aan die meerwaarde stellen investeerders eisen op basis van wat ze op de kapitaalmarkt voor vergelijkbare investeringen kunnen krijgen. Van waardecreatie is pas sprake wanneer die meerwaarde boven die eis uitkomt.

Er zijn heel wat hordes te nemen. Vandaar dat het onderweg ook makkelijk fout kan gaan. Bijvoorbeeld als je omzetgroei najaagt die je organisatie eigenlijk niet aankan en te hoge kosten veroorzaakt, of die hogere investeringen in voorraden en debiteuren vragen dan verwacht. Dat soort groei vernietigt juist waarde en kan zelfs tot liquiditeitsproblemen leiden. Je kunt dus ook kapot groeien. Omzetgroei zou dus geen doel op zich moeten zijn.

Groeien op de juiste wijze

Het gaat niet om omzet per se, maar om de juiste omzet: orders die de onderneming bij uitstek goed aankan. Dat houdt in: met overtuigende kwaliteit en/of overtuigend lagere kosten en investeringen dan de concurrentie. Pas dan creëer je waarde. Bij voorkeur wil je daarom eerst aantonen dat je zaken onder de knie hebt, en dan pas groots (door-)investeren in die markt. Natuurlijk is dit in de praktijk onzeker, maar dat is nu juist de kunst en de charme van het ondernemen: risico’s nemen. Weloverwogen risico’s welteverstaan, dus rekening houdend met onzekerheden in de omgeving, en zowel mogelijkheden als beperkingen van de onderneming.

Verkeerde groei corrigeren

Hoe weloverwogen er ook wordt ondernomen, het kan altijd anders uitpakken: groei die geen waarde creëert maar waarde vernietigt. Daarom is het belangrijk om de winstgevendheid van de verschillende omzetbronnen (markten, segmenten, productmarktcombinaties etc) steeds scherp te monitoren en op tijd bij te sturen wanneer die onder de maat is. Soms is het zelfs nodig om dieper in te grijpen en te herstructureren. Door gezonde omzet te saneren en ongezonde omzet af te stoten bijvoorbeeld en terug te keren naar de kern: waardecreërende activiteiten. Crescera is een partij die daar goed bij kan helpen.