Hoe ga je goed om met hoge inflatie?

Inflatie, we hebben er allemaal mee te maken. Maar hoe ga je als gedreven onderneming om met dit fenomeen? Kun je zelf invloed uitoefenen of is het een macro-economische factor waar je slechts mee hebt te dealen?

In deze blog zetten we op een rij waar je rekening mee zou moeten houden en wat de eerste maatregelen zijn.

1. Inflatie veroorzaakt door schaarste: er is geen aanbod of aanbod in onvoldoende mate op de goede plek. De prijs wordt opgedreven.

Door oververhitting kan een economie in een inflatie-situatie terechtkomen. In dit geval startte de inflatiegolf anders, namelijk als het gevolg van het coronavirus. Door covid kwamen de fabrieken in Azië stil te liggen. Al met al werd de hele supply chain stopgezet. En we weten niet hoelang dit alles nog gaat duren. In Europa werd er nog altijd volop gestimuleerd, bijvoorbeeld door geld bij te drukken met als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Daardoor was er dus initieel geen afname van vraag. Vervolgens ontstond de oorlog in Oekraïne en hadden we te maken met de energieproblematiek die ervoor zorgt dat het aanbod niet gelijk is aan de vraag. Deze ontwikkelingen leiden tot een inflatie die we in de afgelopen decennia niet meer gezien hebben.

We kijken daarbij ook naar de verwachting van de ECB. Zien zij dit als een tijdelijk probleem of is de verwachting dat dit langer gaat duren? Want dat laatste geval vraagt om andere maatregelen. Hoewel de inflatie in Europa inmiddels al licht aan het dalen is, ligt deze nog altijd op een hoog niveau.

2. Inflatie en de balans

In een normale gezonde situatie is het werkkapitaal van je onderneming positief. Wanneer het werkkapitaal vanuit bepaalde redenen plotseling substantieel toeneemt, dan heb je voor dat gedeelte extra financiering nodig. Deze verkrijg je bijvoorbeeld door het gebruik van een rekening courant krediet bij de bank. Door inflatie neemt het werkkapitaal in euro’s al toe zonder dat er sprake hoeft te zijn van groei (in volume). Het is goed om je dat op tijd te realiseren en hier actief mee aan de slag te gaan om de financieringsruimte te verhogen.

3. Inflatie en de resultatenrekening

In eerste instantie kun je kijken of je je grondstoffen elders goedkoper  of op een stabielere wijze aangeleverd kunt krijgen. Op die manier houd je je kostprijs zo laag mogelijk, en ontwijk je feitelijk de inflatie. Althans gedeeltelijk. Tegelijkertijd is dit slechts een summiere oplossing, want andere partijen kiezen hier uiteraard ook voor. Dus dit levert je slechts een tijdelijk voordeel op, want zodra anderen deze mogelijkheid ook ontdekt hebben, gaat de prijs opnieuw omhoog. Maar in eerste instantie kan de inzet van dit soort alternatieven een tijdelijke oplossing zijn om jezelf te beschermen.

Een ander punt, een nogal pijnlijk punt, gaat over productprijzen verhogen. Maar hoeveel verhoog je dan? En wat voor effect heeft dat op je verkoopvolume?

Om dat goed te begrijpen is het belangrijk om even terug te gaan naar de basis. In de afgelopen jaren zijn veel bedrijven immers bezig geweest met groei, maar als je groeit zonder aanpassingen op de kosten doe je jezelf feitelijk pijn: de marges zijn immers lager geworden. Groeien met krimpende marges kan zelfs waarde vernietigend zijn. Beter is het om te proberen om eerst je productprijs omhoog te krijgen en de marge te herstellen. En dat dan zonder dat je volume daalt. Maar dat is natuurlijk een flinke uitdaging.

Daarnaast wil je zo’n prijsverhoging niet te vaak doorvoeren, want dat zal tot irritatie bij de afnemers leiden. In deze tijden van onzekerheid wordt een tweede of derde prijsverhoging wellicht nog wel geaccepteerd, maar is een vierde of vijfde prijsverhoging een no go.

4. Kijk kritisch naar de hoeveelheid personeel

Door CAO-loonsverhogingen worden ook de personeelskosten snel hoger. En natuurlijk is er altijd nog de mogelijkheid om te snijden in je personeelsbestand, al is dat vaak de minst populaire oplossing. Tegelijkertijd kun je soms niet anders als je beseft dat het voordeel niet uit de inkoop van grondstoffen te halen is en je aan de andere kant besloten hebt om (tijdelijk) niet te groeien. Het inkrimpen van je personeelsbestand om grip te houden op de kosten die zijn opgenomen in je winst- en verliesrekening kan daarom nodig zijn. De efficiëntiewinst die deze keuze je oplevert helpt je om je marge te behouden.

De vervolgstappen: maak financiële prognoses

Het is verstandig om de invloed die inflatie zal gaan hebben op de winstmarges en de financieringsbehoefte door middel van een financiële prognose voor de eerstvolgende 12 maanden in beeld te brengen. Daarin geef je voorgaande uitgangspunten een duidelijke plek en maak verschillende prognoses: een realistische prognose én een prognose waarin de resultaten tegenvallen. In die laatste prognose ga je er bijvoorbeeld vanuit dat de inflatie nog verder toeneemt of dat het je niet lukt om mensen te ontslaan. Die twee prognoses vormen de basis voor besluitvorming en daar volgt logischerwijs een concrete financieringsbehoefte uit. Vervolgens is het belangrijk dat je de additionele financiering beschikbaar is, in voldoende omvang en op het tijdstip dat deze nodig is.

De kern van dit verhaal

Uiteindelijk gaat het erom dat je je gedegen moet voorbereiden. Je zou voor jezelf moeten weten welke gevolgen de inflatie heeft op je balans en op je winst- en verliesrekening. Door tijdig te anticiperen kan een situatie waarin er uitdagingen en zelfs problemen zijn, tóch kansen ontstaan.

Bij Crescera helpen we om de strategische en financiële positie van ondernemingen te versterken. Wij zorgen ervoor dat je vat krijgt op de toekomst van je organisatie en denken ook graag mee over de beste reactie voor jouw onderneming op deze hoge inflatie. Meer weten? Neem contact met ons op, we kijken uit naar je bericht.