Het oplossen van liquiditeitskrapte: essentieel maar niet altijd gemakkelijk.

Als een bedrijf in zwaar weer verkeert, is het van groot belang om snel bij te sturen. Door inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de liquiditeit, kan men vaak een duidelijk beeld krijgen van waar de problemen zich bevinden. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om praktische oplossingen te zoeken, zoals strakker sturen op werkkapitaal en of verkopen van assets om de liquiditeit te verhogen of door het aangaan van gesprekken met leveranciers. Toch is het voor velen nog een uitdaging om de beste aanpak te kiezen. Onze prioriteit is om te onderhandelen tot een optimaal resultaat waar alle partijen zich comfortabel bij voelen.

Een kritische blik op de strategie

Bij het nemen van financiële beslissingen zijn er verschillende belangrijke overwegingen te maken. Het is bijvoorbeeld van belang om te kijken naar de strategie van het bedrijf: is deze nog relevant en effectief? Soms kan het verstandig zijn om extra te investeren, terwijl het in andere gevallen beter is om bepaalde zaken af te stoten om meer focus te creëren op de sterke punten. Daarnaast is het soms noodzakelijk om kostenbesparende maatregelen te nemen. In andere situaties is het juist van belang om stappen te zetten en te investeren in groei. Al deze overwegingen zijn van belang bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen.

De praktijk blijkt vaak weerbarstig

Wat we vaak zien is dat financiële beslissingen minder gestructureerd worden genomen dan verwacht. In veel gevallen wordt er te lang gewacht voordat het probleem wordt aangepakt en worden (vaak lastige) keuzes vooruit geschoven. Dit leidt tot het zoeken naar lapmiddelen die het probleem uiteindelijk alleen maar verergeren. Pas als de situatie echt complex wordt, wordt er hulp ingeschakeld. Dit is echter een gemiste kans, want door tijdig actie te ondernemen, kan er veel potentieel worden benut. Soms komt het voor dat de eigen bank of financier weigert mee te werken, waarna er bij derden wordt geprobeerd en verschillende financieringen op elkaar worden gestapeld. In andere gevallen wordt werkkapitaal gebruikt om een investering te doen, wat later tot problemen leidt als de financiering voor die investering alsnog wordt geweigerd. Wanneer er vervolgens elders, vaak tegen een hoge rente, noodkapitaal wordt aangetrokken, is het hek van de dam.

Probeer emoties buiten de deur te houden

Door op tijd te schakelen wordt het overzicht behouden. Onze aanpak is objectief en zonder emotionele betrokkenheid, wat vooral binnen familiebedrijven een uitdaging kan zijn. Voordat we starten met onze dienstverlening, zorgen we er altijd voor dat we alle relevante informatie hebben opgevraagd. Deze aanpak zorgt vaak al voor meer rust bij de betrokkenen. Door alle data goed te ordenen, ontstaat er vaak meer inzicht en blijken ogenschijnlijk onoplosbare problemen toch goed te overzien te zijn.

Van complex naar overzichtelijk

We zorgen ervoor dat de situatie weer behapbaar wordt, waardoor je weer gericht kan sturen. We starten met het opvragen van alle relevante informatie. Het goed ordenen van deze gegevens zorgt vaak al voor meer rust en inzicht in de uitdagingen. Hierdoor kan er effectiever gestuurd worden en kunnen de juiste maatregelen worden genomen. Onze gedegen en langdurige herstructureringsachtergrond zorgt ervoor dat we de onderneming terug in control brengen en helpen de kluwen te ontwarren. We maken een cijfermatige analyse van de situatie en dat is de basis voor het vooruit kunnen kijken. Herstructurering lost het probleem niet altijd direct op, maar we streven wel naar het maximale resultaat. Vaak blijkt het probleem bovendien minder groot dan gedacht, wat niet alleen realistisch is, maar ook positief.