Help, een belastingachterstand. Hoe betaal ik dit terug?

In ons vorige blog hebben we geschreven over ondernemen in coronatijd. En over hoe belangrijk het is om de balans op te maken. Zeker nu nogal wat bedrijven om bijzonder belastinguitstel hebben gevraagd, is dit juist voor die bedrijven belangrijker dan ooit. Want sinds de coronacrisis een feit is, mocht je immers belastingen zoals onder meer de BTW en VPB opschorten zonder daar een opgaaf van reden voor te doen. Deze belastingschuld dient echter uiteindelijk een keer te worden terugbetaald. Daar komt bij dat het sinds 1 oktober ook weer tijd is dat je voor wat betreft de belastingen normaal in de pas gaat lopen.

Nog steeds last van betalingsproblemen?

Indien het echter niet mogelijk is de belastingen weer op tijd te betalen en dit geen verband houdt met de coronacrisis, dan gelden in principe de normale uitstel- en betalingsregelingen. Hebben de betalingsproblemen nog wel te maken met de coronacrisis, dan kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming. In dat geval hoef je van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor je al bijzonder uitstel van betaling had. Van de tijdens corona opgebouwde belastingachterstand is door de Belastingdienst aangegeven dat deze in een periode van 5 jaar terugbetaald moet worden. Deze periode gaat in op 1 oktober 2022. Dit bijzondere uitstel van betaling gaat over alle belastingschulden die je in de afgelopen tijd hebt opgebouwd, inclusief de eventuele tijdelijke aanvullende tegemoetkoming. Onlangs kondigde de regering opnieuw strenge corona maatregelen aan. Om de economische gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, komt het kabinet met nieuwe steunmaatregelen. Hoe die steun er precies uit komt te zien en met welke impact op de belasting(terug)betaling, zal binnenkort duidelijk worden.

De WHOA kan uitkomst bieden

De huidige ruimhartige terugbetalingsregeling van 5 jaar geeft enerzijds rust maar anderzijds betekent het ook werk aan de winkel. Het is zoals aangegeven belangrijk om vast te stellen in hoeverre je als bedrijf aan de terugbetaling kunt voldoen. Mocht onverhoopt blijken dat de opgebouwde schuldenlast te hoog is, met een faillissement als gevolg, dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die onderdeel is van de Faillissementswet, uitkomst bieden. Deze wet biedt bedrijven in financieel zwaar weer nieuwe mogelijkheden om te herstructureren. Het is een instrument om op effectieve wijze een schuldenlast te verlichten. In de WHOA kan een overeenkomst met schuldeisers worden afgedwongen, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan. De schuldeisers die de overeenkomst niet aanvaarden, zijn dan toch gebonden aan de voorwaarden. Het WHOA-traject is een complex proces waarbij goede ondersteuning door juridische en financiële deskundigen essentieel is. Crescera kan je begeleiden en adviseren bij de WHOA. Wij helpen je graag om een dreigend faillissement te voorkomen zodat je onderneming weer toekomstperspectief heeft. We helpen je graag.