‘Benader je financiering vooral strategisch, Arnoud Meeder, concerncontroller bij Amaris Zorggroep

’We zijn met onze organisatie behoorlijk actief in het vastgoed. Zo worden alle locaties opnieuw ontwikkeld en hebben we nogal een ambitieuze vastgoedagenda met daarin een mooi aantal transacties. De oude financiering ging eigenlijk steeds meer knellen, en voelde niet meer als een jas die goed paste. Om dat op te lossen had ik een financieringsplan geschreven, waarin ik onder meer had nagedacht over welke andere mogelijkheden er waren dan de traditionele wegen richting de bank. Vervolgens kwam ik al snel met Crescera in contact.’ Aan het woord is Arnoud Meeder, concerncontroller bij Amaris Zorggroep. Amaris biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Men kan door het brede aanbod snel inspelen op een veranderende zorgvraag, waarbij de regie in handen blijft bij de cliënt en het omringende netwerk. De kernwaarden van Amaris zijn de basis van álle zorg die ze leveren: men werkt respectvol, betrouwbaar, betrokken en professioneel gedreven.’

Crescera helpt én daagt uit

Arnoud: ‘Crescera heeft mij geholpen en uitgedaagd, bijvoorbeeld door me goed na te laten denken over de financieringsstrategie. Uiteindelijk zijn we met behulp van Crescera tot een passende financieringssituatie gekomen. Het sleutelwoord daarbij is flexibiliteit. Zo hebben we afscheid genomen van de geborgde leningen uit het waarborgfonds voor de zorg en ook een andere lening afgekocht. Ook hebben we onze zekerheden opnieuw goed bekeken en ingezet daar waar nodig.’

ITS en selectie financiers

‘Samen met Crescera hebben we een ITS, een indicatieve termsheet, uitgewerkt en op basis daarvan een selectie gedaan rondom de financiers die we wilden benaderen. Wat ik in de samenwerking met beide partners van het bedrijf ervaren heb, is dat je aan alles merkt dat ze beschikken over een bancaire achtergrond. Ze hebben ontzettend veel ervaring in die wereld en zijn bovendien thuis in het domein van zorg en vastgoed. Zo wisten zij bijvoorbeeld welke banken het meest interessant zouden zijn voor ons. En behalve dat hebben ze ook breder gekeken, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van financiering via de obligatiemarkt. Uiteindelijk bleek dat voor ons geen optimale oplossing maar het was wel zeer nuttig om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.’

Kies voor een partner die breed kijkt

‘Bij een traject als dit is het belangrijk dat je in zee gaat met een partner die iets breder kan kijken dan alleen naar de bancaire wereld. Juist ook omdat het huidige tijdperk meerdere mogelijkheden biedt qua financiering, die soms tot een veel betere oplossing leiden. Bovendien maakt het minder afhankelijk en creëer je ruimte voor meer spreiding. Zo zijn er ook steeds meer organisaties die een rating aanvragen door via de obligatiemarkt financiering aan te trekken. Dat is niet altijd de goedkoopste oplossing, maar kan wel een stuk flexibeler zijn.’

‘Via de genoemde ITS zijn we met onze groep uiteindelijk toch op een bancaire financiering uitgekomen. En dan beland je vervolgens in een nieuwe fase: het offertetraject. En ook dat hebben ze bij Crescera gewoon heel goed begeleid. We moesten als organisatie richting onze potentiële financiers, veel vragen beantwoorden. Dat vraagt soms ook om een onafhankelijk adviseur die objectief over je schouder meekijkt. Tussentijdse vragenrondes, uitgangspunten die opnieuw gedeeld moesten worden en uiteindelijk het maken van de selectie in het keuzeproces: ik heb het als een mooi proces ervaren. We hebben, mede door de samenwerking met Crescera, goed naar gewenste flexibiliteit, zekerheden en voorwaarden gekeken, waardoor we een uitgebalanceerde totaalafweging hebben kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een passende financiering, die een stuk voordeliger is én bovendien flexibeler dan de oplossing die we eerst hadden’, vervolgt Arnoud. ‘Wanneer de financiering dan uiteindelijk is afgesloten, dan kom je in de fase van nazorg en beheer terecht. Ook dat zijn belangrijke thema’s om aandacht voor te houden, zeker op de langere termijn. De wereld staat immers niet stil, en dat betekent dat we ook onze financiering steeds moeten blijven bekijken. Volgend jaar gaan we opnieuw evalueren, en kijken we naar wat onze plannen zijn, ook op het gebied van nieuwbouw.’

Een externe adviseur: de voor-en de nadelen

‘Natuurlijk vraagt het inschakelen van een externe adviseur om het vrijmaken van budget, maar daar staan veel voordelen tegenover. Zo was voor ons bijvoorbeeld het tempo van het proces doorslaggevend. Crescera bewaakte de deadline, hield ons bij de les daar waar nodig en zorgde ervoor dat de financiering op tijd geregeld was, namelijk op het moment dat we ook de vastgoedtransacties concreet wilden uitvoeren. Wanneer je dat niet in goede banen leidt, dan kan dat zomaar een financieel risico met zich meebrengen. Daarnaast heeft deze samenwerking mij ook, ondanks het feit dat ik veel ervaring heb, opnieuw geleerd wat banken interessant vinden in een financiële rapportage. Zo hebben ze bij Crescera een heel goed zicht op het soort formats dat je kunt gebruiken om tot een duidelijk ITS te komen, zodat banken ook geneigd zijn om snel een offerte uit te brengen. Wanneer je dit zelf gaat ontwerpen, dan krijg je dergelijke documenten soms terug en dat leidt tot vertraging. Het is erg fijn om de zaken in een keer goed aan te kunnen leveren, omdat je weet hoe de hazen lopen. Natuurlijk moet je wel een inhoudelijk goed verhaal hebben, dat staat buiten kijf.’

Enorme betrokkenheid en warm hart

‘Ik heb het meeste contact gehad met Tom en met Arjan. Beide heren kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en tegelijkertijd het warme hart dat ze de zorg toedragen. Daarnaast is men in staat om niet alleen zorginhoudelijk, maar ook als ondernemer mee te denken. Daarnaast vind ik zowel Tom als Arjan sterk in relatieonderhoud. Binnen hun netwerk hebben ze veel contact met allerlei banken en andere financiële instellingen. Ze weten precies wat de strategieën zijn en daardoor in staat om een sleutelfunctie te vervullen en te fungeren als brug tussen financiële instelling en mij als opdrachtgever.’

Tips voor anderen: kijk bewust

‘Aan anderen die een dergelijke samenwerking overwegen zou ik als tip willen geven om ook heel goed te kijken naar de passiefzijde van je balans. Neem dus niet alleen je investering en je investeringsstrategie mee, maar ook je financieringsstrategie. Er zou, wanneer je aan de vooravond van een aantal grote veranderingen binnen je organisatie staat, toch echt wel een lampje moeten gaan branden inmiddels. Denk dan bijvoorbeeld aan het opstarten van een specifieke samenwerking omdat je met nieuwbouw aan de slag gaat, of over toekomstige mutaties in je benodigde werkkapitaal omdat je op basis van regelgeving steeds meer voorzieningen moeten treffen.

‘Ook binnen onze organisatie speelde corona uiteraard een belangrijke rol. Zo monitor ik periodiek wat onze meerkosten zijn als gevolg van de pandemie. En die lopen aardig op: dat gaat van uitstaande rekeningen bij zorgverzekeringen en eindafrekeningen vanuit een zorgkantoor die soms langer dan een jaar lopen tot andere kosten die eveneens corona gerelateerd zijn. Het is dan handig als je tijdig beseft dat er misschien een overbruggingsfinanciering nodig is’, aldus Arnoud. ‘Soms hoor ik nog van instellingen die nog altijd geen meerjarig financieringsplan hebben. Daar schrik ik dan van. Juist aan hen zou ik ook een professionele partij als Crescera aanraden. Ze denken met je mee als ondernemer, zijn deskundig en uitstekende netwerkers. Kortom, ik ben blij met en zuinig op deze relatie én het resultaat wat we met elkaar bereikt hebben’, besluit Arnoud.