Zorgsector kiest steeds vaker voor financieren via de kapitaal- en geldmarkt

Bij financieren of herstructureren van een grote (internationale) onderneming wordt het aantrekken van financiering via geld- of kapitaalmarkt meegenomen in de keuzes. En wanneer deze onderneming zich dan in de zorgsector bevindt dan richten alle ogen zich, naast de banken, ook op het WFZ, het Waarborgfonds voor de zorgsector. Niets mis mee, het WFZ is immers speciaal opgericht om financieringen in de zorg te borgen. Wanneer een bank onderliggend een financiering verstrekt en het WFZ dekt deze, dan heeft deze lening een laag risicoprofiel voor investeerders. En dat heeft, zoals bekend, weer gevolgen voor het rentetarief: deze wordt er interessanter van. Het betekent wél dat het vastgoed dat betrokken is bij deze transactie in hypotheek gegeven moet worden.

Uitdagingen zorgsector in vastgoed

Wanneer je deze situatie wat verder uitdiept en dit koppelt aan de uitdagingen voor de zorgsector rondom het overschot aan vastgoed, dan wordt het verhaal wat complexer. Vastgoed is immers een issue in de Nederlandse zorgwereld. Mede door snel doorontwikkelde technologieën kan de zorg ambulant (thuis of op locatie) worden geleverd. En dat heeft gevolgen voor het aantal vierkante meters dat een ziekenhuis of andersoortige instelling nodig heeft om goede zorg te verlenen. In de praktijk betekent het nogal eens dat men vastgoed in toenemende mate van de hand wil doen. Maar dat is niet altijd mogelijk als het betreffende pand in hypotheek gegeven is…

Het kán wel, alleen leidt dit niet tot meer liquiditeit omdat het vrijgekomen kapitaal nog altijd als onderpand moet dienen voor de verstrekte financiering, bijvoorbeeld door het op een geblokkeerde rekening te stallen. Wég mogelijkheid om extra kapitaal slim aan te wenden. Dan hebben we het overigens nog niet over de negatieve rente die gerekend wordt over dit kapitaal, terwijl de rente op de financiering ook gewoon door blijft lopen. En in de tussentijd is de marktwerking in de zorg toegenomen, wat tot gevolg heeft dat deze instellingen gedwongen worden om steeds efficiënter om te gaan met hun vastgoed. Tel daarbij op dat de wet- en regelgeving is veranderd, wat betekent dat de overheid (los van de coronacrisis) minder snel genegen is om financiële gaten te dichten, en je begrijpt de uitdaging voor de sector.

Moraal van het verhaal: kijk verder dan klassiek

Dat brengt ons op de moraal van het verhaal: er is niets mis met financieren via traditionele wegen zoals banken en door het WFZ geborgde bankleningen. Wél is het van belang om voor de juiste mix te gaan, bijvoorbeeld door je financieringsstructuur flexibeler te maken en tegelijkertijd de investeringsplannen voor toekomstbestendige zorg te realiseren. Dat bereik je door ook aan de geld- en kapitaalmarkt te denken. Zo zijn er bijvoorbeeld verzekeraars en pensioenfondsen die graag willen investeren in de zorgsector vanwege een aantrekkelijk risicoprofiel. En bij dit soort complexe financieringsvraagstukken kan Crescera helpen, onder meer door uit te leggen welke mogelijkheden de totale financieringsmarkt biedt. Crescera adviseert Nederlandse zorginstellingen op het gebied van debt advisory en financiële herstructurering. Andere typen financiers aan je binden kan heel interessant zijn, alleen al omdat het je financieringsbasis verbreedt, waardoor je minder afhankelijk bent van één groep financiers. En dús meer in control. Voor investeerders is de zorgsector sowieso een aantrekkelijke markt omdat deze groeit. En de omvang zal, ook met het oog op de welvaart en daarmee samenhangende vergrijzing, zeker niet minder worden.

Een financieringsstructuur die de investeringsstrategie ondersteunt

Wij kennen de dynamiek van alle bovengenoemde factoren en zijn voor veel grote instellingen regievoerder in dit soort processen. De kernboodschap? Er is een alternatief voor de klassieke financieringswegen. Een alternatief dat rekening houdt met de legacy die je wilt (of moet!) behouden. Door de financiering te structureren en te organiseren, ben je als zorginstelling in staat om in te spelen op de veranderingen die komen. Het is vooral de kunst om de verschillende onderdelen in de financieringsstructuur op elkaar aan te laten sluiten. De financieringsstructuur vormt daarmee een belangrijker pijler voor de uitvoering van de investeringsstrategie en is voldoende flexibel voor ontwikkelingen in de zorgmarkt. Wélke dat zijn weet je nog niet. Maar dát ze er komen weet je zeker. Regeren is immers vooruitzien. Niet ad hoc, maar vanuit rust en overzicht.

Neem contact op

Wil je sparren over bovenstaande materie? En dan met een professional die in staat is om strategisch mee te denken? Staan de woorden ‘kwaliteit’, ‘ervaring’, ‘resultaat’ en ‘daadkracht’ ook boven aan je woordenlijst? Neem dan contact met ons op.