Zit er nog verborgen waarde in jouw balans?

‘Tijdens de coronaperiode zijn nogal wat bedrijven, door inzet van een breed pakket aan maatregelen, gesteund door de overheid. Deze maatregelen waren vooral gericht op het hebben én behouden van liquiditeit. Nu deze regelingen stuk voor stuk worden afgebouwd, wordt de enorme hoeveelheid schuld zichtbaar die bedrijven hebben opgebouwd.’ Aan het woord is Tom Bregman, partner bij Crescera.

‘Je kunt stellen dat de liquiditeit die men ontvangen heeft nu terugbetaald moet worden. En dat levert voor veel bedrijven een probleem op. Ook omdat we ons enerzijds aan de vooravond van een zeer moeilijke periode en misschien zelfs wel een recessie bevinden, het personeelstekort enorm is, de inflatie gestegen én de energieprijzen de pan uit rijzen.’

Kosten niet volledig door te berekenen

‘Het is niet in alle gevallen mogelijk om de fors gestegen kosten volledig aan hun klanten door te berekenen. Dit zet de winstgevendheid verder onder druk. Verder zie je dat als gevolg van de enorme krapte op de arbeidsmarkt bedrijven het moeilijk hebben om hun productie op peil te houden.  Verlies van omzet ligt op de loer terwijl de vaste kosten hoog blijven of zelfs stijgen. De stijgende energieprijzen hebben er zelfs voor gezorgd dat sommige bedrijven hun productie zelfs tijdelijk stopzetten. Dit alles raakt de winstgevendheid en de terugbetalingscapaciteit van bedrijven.

De praktijk

‘In de praktijk betekent dit dat bovenstaande ontwikkelingen de voor veel bedrijven relatief ruime liquiditeit transformeren naar een illiquide situatie’, aldus Tom. ‘De vraag is hoe je je onderneming weer in een betere liquide positie brengt. Daar zijn best wel wat mogelijkheden voor, maar tegelijkertijd is het evident dat nogal wat bedrijven het niet zullen redden. Daar zitten overigens ook bedrijven bij die aan het begin van de coronaperiode financieel al niet helemaal gezond waren. Feitelijk zijn zij door de toegekende coronamaatregelen langer in de lucht gehouden dan normaal het geval zou zijn. Dat blijkt ook wel uit het aantal faillissementen gedurende de coronacrisis: dit was historisch laag en dat is economisch gezien een bijzondere situatie.’

Eerste mogelijke oplossing: genereer liquiditeit door meer omzet

‘Kijken naar mogelijkheden om liquiditeit vrij te maken, betekent goed kijken naar waar in de balans van de onderneming oplossingen beschikbaar zijn om dit te realiseren. Ten eerste kun je liquiditeit genereren door omzet te verhogen. Kort door de bocht geformuleerd: dus door veel meer producten te gaan verkopen. maar zoals eerder gesteld zal dat lastig zijn vanwege productieproblemen als gevolg van personeelstekort en soms ook stijgende energiekosten.’

Tweede mogelijke oplossing: ga in gesprek met je debiteuren en je crediteuren

‘Als tweede kijk je naar de asset-kant van de balans, zoals je debiteuren en je crediteuren. Misschien is het mogelijk om gesprekken met leveranciers aan te gaan, om wat leverancierskrediet te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het verlengen van betalingstermijnen. Aan de andere kant zou je, uiteraard na overleg, de betalingstermijnen van je debiteuren kunnen verkorten. Het verkorten van een betalingstermijn van 30 dagen naar bijvoorbeeld 14 dagen kan een enorme boost voor je liquiditeitspositie betekenen. Zeker als je dit combineert met het verlengen van de betalingstermijn bij je leveranciers. Al kan deze laatste optie mogelijk ook gevolgen hebben voor je verkregen korting vanwege snel betalen.’

Derde mogelijke oplossing: beoordeel je machinepark

‘Ten derde is het verstandig om te kijken naar je machinepark. Daar zou zomaar een stille reserve in kunnen zitten; misschien is het mogelijk om dit park opnieuw te financieren, bijvoorbeeld in de vorm van lease. Uiteraard zitten hier ook haken en ogen aan, maar het is zeker interessant om te kijken of hier liquiditeitsruimte gevonden kan worden.

Vierde mogelijke oplossing: beoordeel je aanwezige vastgoed

‘Als vierde oplossing kun je kijken naar het aanwezige vastgoed in je onderneming. Wanneer je over een bedrijfspand beschikt dan zou je dit kunnen verkopen om het vervolgens weer terug te huren. Al is dat lang niet altijd een goede oplossing, maar het kan je liquiditeitspositie wel degelijk verstevigen. Deze laatste twee oplossingen lijken op het benutten van de overwaarde van een particuliere woning. Feitelijk haal je geld uit de stenen en of andere assets zoals je machinepark zodat je ermee kunt gaan werken. Al is er wel een verschil: wanneer je je overwaarde beleent en een nieuwe badkamer en keuken plaatst, dan wordt je woning meer waard. Wanneer je geld uit je onderneming haalt, door optie drie en vier toe te passen, dan doe je dit idealiter niet om verliezen te financieren. Dan vul je immers het ene gat met het andere. Maar als deze opties ertoe leiden dat je verder een in de kern gezonde onderneming kan helpen deze liquiditeitshobbel te nemen, dan kan dit een prima keuze zijn.

Een goed en volledig advies is onmisbaar

‘Wij helpen ondernemers graag om de huidige situatie in beeld te brengen, om vervolgens te onderzoeken waar in de balans zich nog mogelijkheden vinden om meer liquiditeit in de onderneming te brengen. Soms zijn deze mogelijkheden er niet en dan is men ook gebaat bij een eerlijk advies. Hoe het ook zij, de ene actie heeft direct gevolgen voor de anderen dus een goed en volledig advies is onmisbaar in deze’, besluit Tom.

Neem contact op

Wil je meer weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.