Waarom financiering met je mee moet bewegen

Op de balans heb je aan de rechterkant je financiering, en aan de linkerkant verschillende soorten activa. Als ondernemer wil je dat de linker- en de rechterkant van de balans goed op elkaar afgestemd zijn. En dat vereist een financiering die met je meebeweegt. Waarom? Daar vertellen we meer over in deze blog.

Het belang van de balans

Als ondernemer is het je vast bekend: de balans aan de rechterkant en aan de linkerkant verandert eigenlijk doorlopend. Aan de rechterkant is je financieringsstructuur opgenomen. Aan de linkerkant je activa, die grofweg in te delen zijn in vaste activa en het bruto werkkapitaal. De vaste activa betreft de investeringen die je doet voor lange duur in bijvoorbeeld gebouwen en machines. Het werkkapitaal heeft een kortlopend karakter en is het kapitaal waar je daadwerkelijk dagelijks mee werkt. Het is gemakkelijk in cash om te zetten en nodig om aan je dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Denk aan het kopen van voorraden en het uitkeren van salarissen. Zolang dat lukt, en je werkkapitaal na het betalen van crediteuren (netto werkkapitaal) positief is, sta je er goed voor.

Aangezien het netto werkkapitaal continu verandert, is het best een kunst is om een optimale financieringsstructuur op te zetten, en te onderhouden. Want idealiter houd je je aan de gulden financieringsregel: ‘financier lang met lang (krediet) en financier kort met kort (krediet)’. Maar de praktijk is weerbarstig. En aangezien je activa continu aan verandering onderhevig zijn, zou de financieringsstructuur ook flexibel moeten zijn. Daarom vraagt een goede financieringsstructuur om continue aandacht.

Flexibiliteit in de financiering is gewenst

Wat betekent dat voor de manier waarop je de financiering organiseert? Wat je wil voorkomen, is dat een relatief onevenredig groot deel van je financiering voor een lange tijd vastgezet is. Want stel dat je aan de rechterkant van de balans grotendeels financiering hebt vastgelegd voor 15 à 20 jaar, dan is de kans groot dat de linkerkant van de balans beperkt wordt in groei omdat je leencapaciteit al grotendeels gebruikt is voor de financiering van vaste activa. Het voelt misschien veilig om financiering voor een lange tijd vast te leggen. Maar het nadeel is: je kunt er daarna niet veel meer in veranderen, terwijl je naast zekerheid ook flexibiliteit in je financiering wil om bijvoorbeeld het aankomende seizoen te financieren. Te veel kortlopende financiering kan ook lastig zijn, omdat je in de knel kan komen met teveel aflossingen op korte termijn. Het is daarom belangrijk dat je onderhoud pleegt aan je financiering.

Financiering wil je matchen

Hoe je zorgt dat je je financiering flexibel structureert? Dat hangt natuurlijk grotendeels samen met de strategie, levensfase en grootte van je bedrijf. Ten eerste wil je dat je financiering flexibel is in de tijd. Je wil de balans zo inrichten dat er op verschillende momenten in de tijd de keus is om dingen aan te passen: maak bijvoorbeeld een combinatie van verschillende soorten financiering, die je op gezette tijden kunt aanpassen. Dit zorgt er voor dat je op veel verschillende momenten weer nieuwe keuzes kan maken in je financieringsstructuur. Denk bijvoorbeeld naast bankkrediet, ook eens aan leasing (machines), factoring (debiteuren), crowdfunding (groei, nieuwe propositie), maar ook aan achtergestelde of mezzanine leningen (investeringen). Al deze vormen bieden je een zekere mate van flexibiliteit naar gelang je behoefte.

Ten tweede wil je de financieringsstructuur zo inrichten dat die past bij de typen activa. Vastgoed en machines hebben een langere economische levensduur. Je zal deze meestal in onderpand moeten geven, maar door de langere looptijd van de financiering zijn de jaarlijkse aflossingen ook lager. Voorraden, debiteuren of een zomerseizoen zijn juist kortlopend van karakter. Dan wil je daar ook kortlopende financiering tegenover hebben staan; je betaalt het krediet terug met de inkomsten uit de verkopen van je voorraad. Een typische middellange lening of lease (tot 5 jaar) past weer het best bij bijvoorbeeld een financiering van een auto. Op deze manier probeer je doel, cashflow en typen verplichtingen op elkaar af te stemmen.

Door een efficiënte financieringsstructuur te kiezen, houd je kosten laag en kom je eerder toe aan waardecreatie. Crescera kan je daar goed bij kan helpen.