Waarom Crescera helpt bij waardecreatie en financieringsvragen

Ons team van ervaren consultants en oud-bankiers vertaalt de wensen en ideeën van haar klanten naar een goed onderbouwd financieringsvoorstel dat bij meerdere potentiële financiers kan worden gepresenteerd.

We adviseren bedrijven in alle fasen van ontwikkeling, altijd met een focus op waardegroei (Latijn: “crescere”) van de onderneming. Met onze kennis en onafhankelijkheid ondersteunen we bedrijven bij het bepalen van de strategie en het realiseren van de gewenste financiering.

Wat heeft ons gedreven om met Crescera te starten? Daar vertellen we je graag meer over.

Bij Crescera meer creativiteit

Voordat we Crescera oprichtten, werkten wij, Tom Bregman en Arjan de Wit, al ruim twintig jaar voor verschillende banken, maar in de laatste jaren zagen we hoe er steeds minder aandacht beschikbaar kwam voor klanten. Dat had alles te maken met het feit dat het toezicht op de banken in heel Europa werd versterkt. Hierdoor werd er meer gestandaardiseerd en nam de druk op de eigen organisatie toe. De kennis en ervaring die we in twintig jaar hadden opgebouwd, konden we helaas steeds minder inzetten.

Tegelijkertijd zagen we dat het financieringsaanbod buiten de banken groeide. Waar vroeger de banken standaard de financiering verzorgden, ontstonden er nu andere initiatieven als oplossing, zoals private investeringsfondsen die schuld verstrekken, crowdfunding of uitgifte van obligaties via een marktplatform. De mogelijkheden breiden zich nog steeds uit.

Wij voelden een sterke drive om onze klanten te blijven adviseren zoals we dat gewend waren, en daarom startten we zelf een kantoor. Nu adviseren wij onze klanten volledig onafhankelijk over hun financieringsvragen. Ook willen en kunnen we ze laten profiteren van de alternatieven die de financieringsmarkt nu biedt.

‘Financiële tolk’

Met ons team fungeren we eigenlijk als een soort vertalers van de ideeën en wensen van de klant. Wij hebben simpelweg meer tijd om uit te diepen wat de klant wil, en nodig heeft. Vervolgens kunnen we de wensen vertalen naar de normen en argumenten die goed begrepen worden door de financiers. Omdat er meerdere wegen naar Rome leiden, nemen we ook altijd de alternatieven door. Onze onafhankelijkheid is daarbij belangrijk. Het belang van onze klant staat centraal.

We hebben in het bijzonder veel kennis van en ervaring met financiering van bedrijven en stichtingen in de zorgsector opgebouwd. De zorgsector is een belangrijke en kapitaalintensieve sector in de Nederlandse economie. En de sector groeit gestaag. Dat biedt kansen voor iedereen in de zorgsector, maar tegelijkertijd kan het voor de Nederlandse samenleving zo te duur worden. We zien nog veel kansen en mogelijkheden voor verbetering van de financiering van verschillende partijen in de Nederlandse zorgsector. Daarmee willen we een tastbare bijdrage leveren aan het realiseren van lagere kosten en een gezondere zorgsector.

Financieren van waardecreatie

Als de financieringsvraag niet op zichzelf staat, maar samenhangt met strategische keuzes waar de onderneming voor staat, helpen we eerst met het maken van deze keuzes.

Voor ons zijn het twee kanten van dezelfde medaille: zonder financiering geen onderneming en geen onderneming zonder waardecreatie. Geen waardecreatie zonder heldere strategie en executie. Daarom helpen we onze klanten ook bij hun uitdagingen op het vlak van strategie en bedrijfsvoering. Met een scherpe analyse brengen we de economische waarde van de verschillende bedrijfsactiviteiten in kaart (productmarktcombinaties, segmenten etc.). Hiermee helpen we om waardebewuste keuzes te maken over het investeren of desinvesteren van bedrijfsactiviteiten, over de invulling van hun concurrentiestrategie (commercieel, operationeel etc.) en over de verbeterprojecten die nodig zijn voor de beste strategie-executie.

Dit levert goed onderbouwde financieringsoplossingen op en stelt de onderneming in staat om meer waarde te creëren. Daarmee kan de financiering worden georganiseerd die past bij deze strategie.

Ons doel is om bedrijven met creativiteit en nuchtere analyse in de beste positie te brengen voor het maken van de juiste keuzes voor de onderneming, met de meest geschikte financiering.