Hierom wil je weten hoeveel je bedrijf waard is

Waaróm zou je willen weten wat je bedrijf waard is? Dat is de eerste vraag die om antwoord vraagt wanneer het gaat om een bedrijfswaardering.

Bepaal de behoefte

Want hoe je een bedrijf waardeert wordt mede bepaald door het doel van de waardering. De eigenaar die zijn bedrijf op termijn wil verkopen in verband met zijn voorgenomen pensioen zal de waarde anders inschatten de potentiële koper. Dezelfde eigenaar die de waarde nodig heeft voor zijn fiscale vermogensopgave doet maakt een andere inschatting dan bij verkoop van zijn bedrijf. De koper die het overgenomen bedrijf verwerkt in de balans waardeert het bedrijf anders dan bij het uitbrengen van een bieding. Waarde is per definitie subjectief, want deze is immers gebonden aan de specifieke behoefte van degene die de waardering nodig heeft.

Bepaal de situatie

Het doel kan niet los worden gezien van de situatie waarin de behoefte ontstaat. Bij verkoop van een bedrijf maakt het bijvoorbeeld veel uit of de eigenaar dat doet met een lange termijn horizon, of dat deze noodgedwongen op zoek moet naar een koper op korte termijn. De waarde verschilt ook per type koper: een strategische koper die synergievoordelen realiseert met de aankoop, schat de waarde anders in dan de financiële koper die ernaar kijkt als een belegging die hij na een bepaalde tijd weer van de hand doet.

Kies voor neutraliteit

Een nuchtere analyse van waarderingsdoel en -situatie is een eerste vereiste voor een goede waardering. Dat geldt ook voor de verdere bedrijfsmatige analyse van het verwachte verdienvermogen, de toekomstige geldstromen en de daarmee verbonden onzekerheden en risico’s, die mede bepalen hoe dat verdienvermogen wordt uitgedrukt in een waarde op dat moment. Voor de ondernemer zelf, die bloed, zweet en tranen in zijn onderneming heeft gestoken, is het meestal lastig om deze analyses in alle nuchterheid uit te voeren. Deze nuchterheid is geen objectiviteit maar neutraliteit: het onbevooroordeeld kunnen kijken naar het object van waardering. Voor een goede waardering is het daarom van belang dat de waardeerder voldoende afstand heeft tot het bedrijf en over de juiste deskundigheid beschikt om alle analyses tot een evenwichtig beeld om te vormen dat alle toetsen der kritiek kan doorstaan.

Professionele ondersteuning werkt

Wat de reden van de waardering ook is, de belangen zijn vaak groot en dus tellen de uitkomsten vaak zwaar. Neutraliteit en deskundigheid zijn noodzakelijk voor een kwalitatief verantwoorde waardering. Niet voor niets wordt er in de praktijk daarom vaak gebruikgemaakt van een ervaren professionele partner die hierin kan adviseren. Het team van Crescera vormt zo’n partner en bestaat uit een evenwichtige mix van financieel experts en management consultants. Ons team brengt de achtergronden, ervaring en netwerken bij elkaar die nodig zijn voor professionele waardebepalingen en financierings-en herstructureringsvraagstukken. Wanneer je op zoekt bent naar een debt advisory-partner die optimale financieringsvoorwaarden realiseert die je een sterke uitgangspositie geven om je ondernemingsdoelstellingen te halen. Of wanneer je onderneming te maken krijgt met tegenwind als gevolg van marktontwikkelingen, Covid-19, wetswijzigingen en/of economische omstandigheden en je, op verantwoorde wijze, extra financiële ruimte nodig hebt dan is Crescera de partner die je hiermee helpen kan. Ook voor business review en valuation zijn wij je partner om helder te krijgen waar de onderneming nu staat en waar de grootste kansen voor waardecreatie liggen.

Meer weten? Of vrijblijvend verder praten over dit onderwerp? Neem contact op. We kijken uit naar je bericht.