Het belang van de Independent Business Review

We leven helaas in economisch onzekere tijden; de inflatie is enorm toegenomen en energieprijzen rijzen de pan uit. Nederlandse bedrijven kampen nog altijd met een ongekend personeelstekort. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2022 met 0,2% gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal. Het lijkt erop dat de Nederlandse economie in zwaarder weer terecht zal komen. Voor ondernemers en investeerders is het daarom van belang om precies te weten hoe hun ondernemingen ervoor staan, zodat problemen in de kiem kunnen worden gesmoord. Dit geldt voor verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder het opstellen van financiële prognoses en het managen van het werkkapitaal van de onderneming. Een beproefde methode is het laten opstellen van een “business review” door een onafhankelijke adviseur, waardoor er een objectieve schets van de situatie kan worden gemaakt.

Normaal gesproken komt het laten uitvoeren van een Independent Business Review (IBR) pas in beeld als de consequenties van ondernemingsrisico’s zich manifesteren in tegenvallende resultaten. Het doel van de IBR is juist om de risico’s eerder aan het licht te brengen en met concrete maatregelen te beperken.

Financiële prognoses

Bij het opstellen van financiële prognoses zijn onafhankelijke adviseurs met diepgaande financiële kennis van onschatbare waarde. Niet alleen zijn ze in staat complexe en objectieve financiële modellen op te zetten, maar onafhankelijke adviseurs hebben per definitie een objectieve kijk op de onderneming, en de sector waarin ze actief is. Ondernemers en managers van bedrijven zijn van nature optimistisch in hun financiële prognoses, en onderschatten de variabiliteit van het toekomstige rendement.

Het optimisme van ondernemers is echter niet onlogisch; het zien van kansen en het najagen ervan is tenslotte een essentiële eigenschap van iedere ondernemer. Maar of het optimisme nou logisch is of niet, de gevolgen kunnen ernstig zijn: bedrijven die hun eigen (te optimistische) financiële prognoses missen en daardoor in financiële problemen komen. De risico’s kunnen worden afgewend door op tijd een IBR uit te laten voeren: ondernemers krijgen daarmee een objectief en realistisch beeld van de financiële situatie.

Het grondig uitvoeren van een IBR is een intensief en uitdagend project. De adviseur en de onderneming zijn continu in gesprek: er worden vragen gesteld en gediscussieerd. Dit stelt de adviseur in staat om een diepgaande en complexe analyse van de onderneming uit te voeren en mogelijke problemen aan het licht te brengen. Het oplossen van deze problemen vormt het routeboek voor waardecreatie binnen de onderneming. Een meer robuuste onderneming is beter voorbereid op de economische onzekerheid.

De IBR ook nuttig in de zorgsector

Gezien de stijgende kosten van de Nederlandse zorgsector is het onvermijdelijk om de efficiëntie in de zorg te verhogen zodat de zorguitgaven behapbaar blijven. Zorginstellingen zijn vaak georganiseerd als een stichting of groep van stichtingen zonder winstoogmerk. De stichting zal desondanks ook winst moeten maken, want ons zorgsysteem herbergt risico’s die bedrijfseconomisch opgevangen moeten worden met winstgevende exploitatie.

Met en IBR wordt de directie in staat gesteld om de bedrijfsvoering van de zorginstelling verder te verbeteren, zodat haar kapitaal zo efficiënt mogelijk kan inzetten, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Kennis van de zorgsector en de dynamiek met de stakeholders die daarin actief zijn, is belangrijk. Het managen van het werkkapitaal van een zorginstelling werkt bijvoorbeeld toch anders dan voor bedrijven. Het is voor zorginstellingen dus belangrijk een adviseur te betrekken die veel kennis in huis heeft over de Nederlandse zorgsector.