‘De toegang tot de kapitaalmarkt bleek zeer kansrijk’, Sjoerd van Breda, bestuurder Parnassia

In het afgelopen jaar heeft Crescera een financiële herstructurering begeleid bij Parnassia Groep, de grootste GGZ-instelling van Nederland, met een omzet van ruim 1 mld. In deze herstructurering waren niet alleen een viertal banken betrokken, maar ook het WfZ als borgende instantie. Uiteindelijk is er een nieuwe financieringsstructuur georganiseerd met twee banken en het WfZ. Daarnaast is de benodigde (her)financiering aangetrokken via de kapitaalmarkt door uitgiftes van obligaties aan (inter)nationale investeerders. Met deze nieuwe financiering is Parnassia Groep in staat haar lange termijn ambities waar te maken. Door die toegang tot de kapitaalmarkt en de herfinanciering kunnen de noodzakelijke investeringen in gebouwen en ICT worden uitgevoerd, waarmee de zorg en voorzieningen voor cliënten en collega’s tastbaar verbeterd worden.

Sjoerd van Breda, verantwoordelijk bestuurder vanuit Parnassia Groep zegt er het volgende over: ‘We hadden te maken met vier verschillende banken. Enerzijds omdat we zelf ooit kozen voor een constructie van een consortium van banken en anderzijds omdat we een aantal keren gefuseerd zijn waardoor er nóg meer financieringsrelaties werden betrokken. Daarnaast hadden we behoefte aan minder afhankelijkheid van de vier traditionele banken en, tot slot, wilden we volop innoveren en vernieuwen zodat we een aantal investeringsplannen concreet konden gaan uitvoeren.’

De goede keuze gemaakt

‘Via ons netwerk kwamen we bij Tom en Arjan van Crescera terecht. We hebben het contact opgezet en, voor een wat breder beeld, ook een ander bureau benaderd. Vanwege de positieve ervaringen uit ons netwerk én omdat we zelf enthousiast waren zijn we voor Crescera gegaan. Achteraf is dat een goede keuze gebleken’, aldus Sjoerd. ‘Tijdens de samenwerking merkte ik twee dingen: ze spreken de taal van banken heel goed en ze weten precies waar de belangrijke aandachtspunten zitten. Daarnaast zijn ze in staat om alle belangen goed te wegen, ook daar waar we als GGZ-organisatie soms geneigd waren om onze eigen belangen voorop te stellen. Daarnaast merk je ook dat zij serieus worden genomen door de bankiers, zij worden als volwaardig gesprekspartner gezien.’

Grootste voordeel: problemen zijn opgelost

‘Door het inschakelen van Crescera hebben we een aantal problemen opgelost: het aantal huisbanken van onze organisatie is teruggebracht van vier naar twee. Dat geeft rust en duidelijkheid aan alle betrokkenen. En daarnaast hebben we onze toegang tot de kapitaalmarkt verbreed, omdat we nu niet alleen bij onze eigen banken, maar ook via andere wegen meer mogelijkheden hebben om kapitaal te werven. Dit stelt ons in staat om niet alleen onze investeringsplannen van nu, maar ook die van de toekomst te verwezenlijken. Tot slot hebben we financieringsafspraken kunnen maken die passend zijn in plaats van knellend. En dat is niet alleen een voordeel voor ons, maar ook voor de banken die betrokken zijn. Het geeft rust en continuïteit in de relatie.’

Over de samenwerking met Crescera

‘We hebben gedurende een bepaalde periode intensief contact gehad. Ik heb continu ervaren dat Parnassia Groep het proces mocht leiden en dat we de regie hadden. Tegelijkertijd werd er over en weer heel goed overlegd en hielden we elkaar kritisch tijdens de samenwerking. De combinatie van Tom en Arjan was overigens perfect. Juist omdat ze wat verschillend zijn, vullen ze elkaar heel goed aan. Ik kan me voorstellen dat het ook voor hen een mooi proces was, ook omdat de uitgifte van obligaties op deze schaal, en dat specifiek vanuit een zorginstelling, niet elke dag voorbijkomt.’

Tips voor anderen

‘Al met al was het een omvangrijk traject. Aan andere bestuurders die een dergelijk traject willen starten, raad ik aan om de Raad van Toezicht er vanaf dag één bij te betrekken. Het tweede advies gaat over het verkennen van al je mogelijkheden. Schrijf alle scenario’s voor jezelf uit, en kies, samen met een partij als Crescera, uiteindelijk dat wat het beste bij je past. Waak voor tunnelvisie: ga niet direct naar één oplossing maar blijf open voor alle andere opties in de markt.’

Stick to the plan

‘Wat ons ook erg geholpen heeft in het maken van de juiste keuze, is om opnieuw de strategie, missie en overall jaarplanning tegen het licht te houden. Dat is wellicht een tip voor anderen. Stel jezelf daarbij op strategisch niveau vragen over wat je gaat doen, waarom je dit gaat doen, wat de prioriteiten zijn voor de komende jaren, welke doelen daarbij horen, wat de verschillende bedrijfsonderdelen daaraan bijdragen en welke financieringsbehoeften daaraan ten grondslag liggen. De antwoorden op deze vragen helpen je om scherp te blijven tijdens het hele traject dat op verschillende momenten behoorlijk uitdagend kan zijn.’

De cliënten, daar draait het om

‘Ook hebben we een internationaal erkende rating aangevraagd in verband met het uitgeven van onze obligaties. Dat is immers verplicht wanneer je met de uitgifte van obligaties aan de slag gaat. STX heeft, als broker, de obligaties in haar wereldwijde netwerk in de markt gezet en voor de funding gezorgd. Crescera heeft vooral geadviseerd over de structuur en het proces begeleid’, aldus Sjoerd. ‘Maar uiteindelijk draait het om de cliënten, dáár doen we het voor, zodat zij kunnen herstellen in goede en volwaardige huisvesting waar ook onze collega’s hun werk fijn kunnen doen.’