Continuïteit in het gedrang: welke kansen biedt de WHOA?

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt een nieuwe kans voor bedrijven om zich uit zwaar weer te redden. Met de WHOA krijgt een bedrijf dat failliet dreigt te gaan de kans om zijn levensvatbaarheid aan te tonen, én om zijn kapitaalstructuur te herzien, zodat ondraagbare schulden kunnen worden gesaneerd. In deze blog vertellen we meer over wat de WHOA voor een bedrijf kan betekenen.

Voordelen voor alle partijen

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) ingegaan.

De oude wetgeving voor ondernemingen in zwaar weer stamt uit 1893 en past niet meer bij de huidige cultuur van “business rescue”. Onder de oude wetgeving kon een distressed onderneming worden geconfronteerd met een enkele crediteur die dreigde het faillissement aan te vragen en daarmee het reddingsplan kon dwarsbomen.

Onder de WHOA zijn levensvatbare bedrijven beter beschermd tegen dit soort crediteuren. Dit komt doordat het uitgangspunt onder de WHOA is dat alleen de goedkeuring nodig is van crediteuren die bij faillissement (deels) betaald zouden worden. Voor crediteuren die niet betaald zouden worden geldt dat ze een reddingsplan niet kunnen vetoën. Hiermee vervalt hun positie aan de onderhandelingstafel. Binnen de herstuctureringscommunity wordt dit fenomeen gezien als een ‘gamechanger’.

Levensvatbaarheid

De weg naar een WHOA-akkoord staat alleen open voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze levensvatbaar zijn en hun verplichtingen na het akkoord kunnen nakomen. Distressed ondernemingen zullen hun levensvatbaarheid en herstelplan dus moeten motiveren. Financiers die geloof hebben in het waardeherstel van de onderneming zullen het reddingsplan steunen en het WHOA-akkoord kunnen opleggen aan andere crediteuren. Dit is waarom een WHOA-akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ wordt genoemd.

Waardering

Wie-er-wat krijgt is afhankelijk van de waarde van de distressed onderneming na het WHOA-akkoord. Die waarde wordt verdeeld over de financiers die er op dat moment zijn, met inachtneming van hun juridische “rang” in de kapitaalstructuur. Financiers met zekerheden (bijv. banken) hebben een hoge rang en zullen eerder aanspraak maken op die waarde dan handelscrediteuren en aandeelhouders.

De financiële waardering én de verdeling van de waarde over de financiers vergt deskundigheid. Met de komst van de WHOA is de corporate finance ‘techniek’ belangrijker geworden.

Kansen

Voor kapitaalkrachtige aandeelhouders creëert de WHOA kansen doordat schulden kunnen worden gesaneerd van distressed ondernemingen. Beschikt de aandeelhouder niet over het vereiste kapitaal, zal de onderneming op zoek moeten gaan naar extern (aandelen) kapitaal. Zo maakte ADO Den Haag vorige maand bekend afhankelijk te zijn van een nieuwe aandeelhouder/investeerder voor de financiering van het door de Haagse voetbalclub gewenste WHOA akkoord.

Nieuw geld

De WHOA schept voor klanten van Crescera de mogelijkheid om overtollige schulden te saneren. Wat de WHOA niet invult is hoe ‘nieuw geld’ gefinancierd wordt. Immers, er zal bijna altijd extra liquiditeit nodig zijn voor het reddingsplan. Crescera begeleidt haar klanten bij het optuigen van de juiste kapitaalstructuur en arrangeren van de noodzakelijke financiering.