Business Review & Valuation

Wanneer u keuzes wilt maken met mogelijke aanzienlijke financiële consequenties, zijn wij uw partner om helder te krijgen waar de onderneming nu staat en waar de grootste kansen voor waardecreatie liggen.

Positie bepalen

Doordachte keuzes worden gemaakt op basis van scherp inzicht in de positie van de onderneming op haar markten en in haar prestaties op commercieel, operationeel, technologisch en financieel gebied. Een Business Review biedt inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen voor de onderneming ten opzichte van de belangrijkste ontwikkelingen buiten en binnen de onderneming.

Kiezen en uitvoeren

Vanuit dit inzicht in de positie helpen we u om de juiste keuzes te maken (Strategy Advisory). We zorgen ervoor dat alle keuzes concreet worden gemaakt en echt houvast bieden voor succesvolle uitvoering.

Waardering

Voortdurend goed inzicht in de economische waarde-ontwikkeling is daarom belangrijk, alsook toetsing van strategische beslissingen aan hun economische waarde-impact. Crescera heeft de deskundigheid in huis om uw onderneming of business case te waarderen, zowel in situaties van voorspoed en groei als bij zwaar weer.

Wat mag u van ons verwachten:

  • Deskundige en ervaren begeleiding gedurende het complete proces
  • Ons team vormt een hecht team met uw organisatie
  • Grondig doorgerekende plannen die een scherp inzicht geven in de ontwikkeling van de financiële positie van uw onderneming
  • Concreet gedefinieerde verbeterinitiatieven die als project kunnen worden uitgevoerd

Geïnteresseerd in Business Review & Valuation?

Crescera komt graag met u in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. Ons doel is het opbouwen van een duurzame relatie waarin wij u helpen de groeidoelstellingen van uw onderneming te realiseren. Neem contact met ons op door te bellen naar +31 20 211 7666, of te mailen naar info@crescera.nl.